Aktuality

Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

6. apríla 2020
V súvislosti s veľkým množstvom otázok týkajúcich sa ďalšieho priebehu letného semestra, priebehu záverečných skúšok a prijímacieho konania pre druhý a tretí stupeň štúdia Vás chceme informovať, že v súčasnosti finalizujeme úpravu fakultného harmonogramu
Čítať viac »
FEITassistance – boj proti koronavírusu

FEITassistance – boj proti koronavírusu

6. apríla 2020
Študenti a zamestnanci Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA sa rozhodli dobročinne zapojiť do boja proti koronavírusu. Vyrábajú ochranné štíty pre zdravotníkov pomocou 3D tlačiarní. Z tlačenia je vyrábaný live stream na našich
Čítať viac »

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM DO 30. APRÍLA

1. apríla 2020
Do 30. apríla sme predĺžili termín na podávanie prihlášok na bakalárske štúdium. Využi príležitosť a podaj si prihlášku na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Staň sa študentom vo FEITcity, kde
Čítať viac »

Oznamy pre študentov

Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

6. apríla 2020
V súvislosti s veľkým množstvom otázok týkajúcich sa ďalšieho priebehu letného semestra, priebehu záverečných skúšok a prijímacieho konania pre druhý a tretí stupeň štúdia Vás chceme informovať, že v súčasnosti finalizujeme úpravu fakultného
Čítať viac »
Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

26. marca 2020
Vzhľadom na súčasnú situáciu a zrušenie prezenčnej formy výučby do odovlania vydal pán rektor príkaz na predčasné ukončenie ubytovnia študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.
Čítať viac »

Aktuálne informácie k výučbe na FEIT

25. marca 2020
Zabezpečenie dištančnej výučby na FEIT sa bude riadiť aktuálnym Príkazom rektora č. 7/2020. Vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií v SR sa však môžu v ňom uvedené termíny ešte zmeniť,
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk