Aktuality

Oslava 20. výročia Biomedicínskeho inžinierstva

19. februára 2020
V tomto akademickom roku si na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) pripomíname 20 rokov od založenia študijného programu biomedicínske inžinierstvo (BMI). Oslava 20. výročia BMI
Čítať viac »

OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

17. februára 2020
Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 4. marca 2020 od 11:30
Čítať viac »

OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

29. januára 2020
Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 18. februára 2020 o 9.30
Čítať viac »

Oznamy pre študentov

Záujemcovia o výučbu nemčiny v letnom semestri 2020

Záujemcovia o výučbu nemčiny v letnom semestri 2020

20. februára 2020
využi možnosť a prihlás sa na výučbu nemčiny (ak si sa ju učil(a) už na strednej škole) PREČO nemčina? Znalosti nemčiny Ti dávajú väčšie možnosti zamestnať sa v automobilovom či inom strojárskom
Čítať viac »

Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu – Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2020/2021

19. februára 2020
Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2020/2021 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č.2/2020 (dekanské voľno)

10. februára 2020
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 19.02.2020 od 10:00hvšetkým študentomFakulty elektrotechniky a informačných technológiíz dôvodu stretnutia akademickej obce prof. Ing. Pavol Špánik,
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: info@feit.uniza.sk