Aktuality

OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce

29. januára 2020
Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 18. februára 2020 o 9.30
Čítať viac »

OZNAM – študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

26. januára 2020
FEIT UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS,ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:           09. 03. 2020 – 13. 03. 2020
Čítať viac »
InnoRail 2019 a V4+9 Cross-Border InnoRail

InnoRail 2019 a V4+9 Cross-Border InnoRail

6. decembra 2019
V dňoch 12. -14. novembra 2019 sa uskutočnila medzinárodná konferencia InnoRail 2019 (innorail2019.hu) zameraná na problematiku vývoja železničných infraštruktúr, ich prevádzky a údržby, inteligentných riešení v osobnej doprave, bezpečnostných a enviromentálnych
Čítať viac »

Oznamy pre študentov

Rozhodnutie dekana č.2/2020 (dekanské voľno)

10. februára 2020
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 19.02.2020 od 10:00hvšetkým študentomFakulty elektrotechniky a informačných technológiíz dôvodu stretnutia akademickej obce prof. Ing. Pavol Špánik,
Čítať viac »
Work and Study UK

Work and Study UK

29. januára 2020
Už vieš , kde stráviš leto prípadne dlhšiu dobu pracou a štúdiom?Ponúkame prímorsku oblasť v UK a 2 varianty programu, kde môžeš buď viac pracovať alebo časť odštudovať a už
Čítať viac »
Referát pre vzdelávanie – zatvorený

Referát pre vzdelávanie – zatvorený

19. decembra 2019
Dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch 23.12.2019 – 6.1.2020 je Referát pre vzdelávanie zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Bc. Emília Pekarová referent
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: info@feit.uniza.sk