Rozhodnutie dekana č. 1/2024

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje dňa 23. apríla 2024 v čase od 10:00 h

dekanské voľno

pre všetkých študentov dennej formy štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline z dôvodu konania

Jarných hier elektrikárov

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan