Mezinárodní veletrh AMPER 2024 přivítá 400 vystavovatelů z 21 zemí

Na brněnském výstavišti se bude konat ve dnech 19. – 21. 3. 2024 jubilejní 30. ročník veletrhu AMPER 2024 – SMART AND CONNECTED WORLD.

Celkem 400 vystavovatelů z toho 270 z České republiky a 130 ze zahraničí (Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Švýcarska, Belgie, Francie, Velká Británie, Turecka, Chorvatska, Maďarska, Irska, Itálie, Tchaj-wanu, Číny, Indie a dalších) představí ve veletržních halách V a F na celkové ploše 20.000 m2 své nejnovější řešení, technologie a inovace z oborů elektrotechniky, energetiky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení. MEZINÁRODNÍ ROZMĚR VELETRHU umožňuje firmám získat přehled světového vývoje, inspirovat se pro vývoj svých produktů a rozšířit své působení na globálních trzích.

Jedním z velkých témat letošního roku jsou trendy a novinky v energetickém odvětví. Zdroje solární (ale i větrné) energie, její úschova, elektromobilita, dobíjecí infrastruktura, komunitní energetika, nejnovější kabely, trafostanice, úložiště, veřejné osvětlení apod. Veletrh nabídne i přednášky a konference např. Nové technologie podnikového managementu energií, Smart city v praxi, Nové směry ve FVE a podpora obnovitelných zdrojů a Efektivní elektromobilita v organizacích.

Novinkou letošní roku je AMPER INOVÁTORIUM – širší prezentace technických univerzit, výzkumných center a startupů. Přihlášeny jsou Fyzikální ústav Akademie věd ČR, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a další. Tyto instituce zvyšují INOVATIVNÍ ROZMĚR VELETRHU, proto je vhodné propojit jejich výsledky práce s praxí.

První den veletrhu proběhne tradiční soutěž o nejpřínosnější exponáty Zlatý AMPER. Novým členem odborné komise pro rok 2024 se stal Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a externí člen vědecké rady FEKT VUT v Brně. Jmenováním Ing. Holoubka jako člena odborné komise soutěže Zlatý AMPER 2024 bude zdůrazněn význam automatizace a digitalizace průmyslu.

Vysoký zájem účasti firem na letošním ročníku veletrhu, bohatý doprovodný program, marketingová spolupráce s významnými mediálními a odbornými partnery zajisté potvrdí i očekávaný SPOLEČENSKÝ ROZMĚR VELETRHU. Umožní jedinečné setkávání odborníků, kteří se již dobře znají, nebo naváží nové pracovní a přátelské vztahy nad progresivními řešeními.

Přípravy veletrhu můžete sledovat na amper.cz

Ing. Jiří Šviga, ředitel projektu