Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2024/2025

Oznamujeme študentom všetkých stupňov štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2024/2025 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.

Termín na podávanie prihlášok: 8. 3. 2024.

Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)