Oznam o konaní ŠVOS

Vážení študenti,
dovoľujem si Vás pozvať na študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS na FEIT UNIZA, ktorá sa uskutoční pre doktorandský stupeň pre oblasti výskumu:

  • výkonová elektronika,
  • automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
  • biomedicínske inžinierstvo,

dňa 17. 3. 2023 od 10:00 hod. v zasadacej miestnosti BD 121.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 17. 3. 2023 o 12:00 hod..

Prihlásení študenti budú prezentovať a obhajovať svoje výsledky osobne formou prezentácie. Každý študent bude mať k dispozícii 10 min. na prezentáciu a obhajobu práce a cca 5 min. na diskusiu.


Srdečne pozývame aj ostatných študentov a zamestnancov univerzity.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., v.r.
garant súťaže