Prospechové štipendia

Milí študenti, oznamujeme Vám, že na našej web stránke FEIT a na nástenke v priestoroch pri Referáte pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy podľa osobných čísiel študentov (GDPR), ktorým bolo pridelené prospechové štipendium.


Vážený študijný priemer pre pridelenie prospechového štipendia:

  • Bakalársky stupeň 1.5662/60 kreditov (vyššia suma je 710 eur, nižšia 405 eur)
  • Inžiniersky stupeň 1.1385/60 kreditov (vyššia suma je 708 eur, nižšia 409 eur)

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 10.11.2022, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.