Odborové štipendiá

Milí študenti, oznamujeme Vám, že na našej web stránke FEIT a na nástenke v priestoroch pri Referáte pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy podľa osobných čísiel študentov (GDPR), ktorým bolo pridelené odborové štipendium.

Do termínu 25.10.2022 si študenti, ktorým bolo štipendium pridelené, skontrolujú/pridajú vo svojich osobných údajoch v e-Vzdelávaní číslo osobného účtuv tvare IBAN.

Študent, ktorý do 25.10.2022 nebude mať v systéme IBAN, bude vyradený zo zoznamu na pridelenie štipendia.