Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantu na študijné pobyty, stáže a krátke mobility PhD. študentov letného semestra 2022/2023

Dovoľujeme si Vás informovať o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž alebo krátku mobilitu PhD. študentov a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2022/2023.

Do 24. októbra 2022 je potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum na FEIT (miestnosť BD 105 alebo na silvia.pirnikova@uniza.sk): vyplnenú prihlášku, motivačný list v AJ/NJ, v prípade stáží potvrdenie o prijatí zo zahraničnej inštitúcie.

Viac informácií na web stránke UNIZA alebo FEIT.