100 rokov OZT a 16. medzinárodná konferencia železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

V dňoch 23.-24. mája 2022 sa uskutočnil v priestoroch košického hotelu Double Tree by Hilton 16. ročník medzinárodnej konferencie venovanej železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej technike, ktorú už tradične organizovala firma Betamont, s.r.o. Zvolen pod garanciou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ŽSR a Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT, Katedry riadiacich a informačných systémov).

Samotnej konferencii predchádzalo slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov OZT na Slovensku v priestoroch žst. Košice a následný slávnostný raut 22. mája 2022 pri príležitosti osláv 20. výročia založenia spoločnosti Betamont s.r.o. a 100. výročia Oznamovacích a zabezpečovacích dielní Košice. V rámci úvodných podujatí zazneli okrem iného príhovory garantov (štátneho tajomníka MDaV SR, námestníka gen. riaditeľa ŽSR a rektora UNIZA), organizátora a niekoľko prednášok mapujúcich históriu daného odvetvia.

Za UNIZA vystúpil s prednáškou o histórii vzdelávania prof. Ing. Aleš Janota, PhD. Súčasťou slávnostného večera bolo aj ocenenie spoločností za zásluhy o rozvoj a udržanie OZT na Slovensku, zaslúžilých bývalých a súčasných zamestnancov OZT zo ŽSR a ďalších spoločností. Podujatie sa nezaobišlo bez emócií zúčastnených, nakoľko boli prítomní napr. aj absolventi prvých ročníkov začínajúcich svoje štúdium ešte na Vysoké škole železniční v Prahe a končiaci až na VŠD v Žiline.

Dvojdňová konferencia priniesla 12 odborných prednášok, ktorých zameranie umožnilo účastníkom získať aktuálne informácie o nových technológiách, vynárajúcich sa problémoch (napr. kybernetickej bezpečnosti), inováciách a víziách budúceho vývoja, stavu SŠ vzdelávania ako aj súčasných a často neľahkých podmienok železničnej prevádzky na Slovensku. 

Budúci 17. ročník by sa mal uskutočniť opäť v tradičnej a pôvodnej destinácii – Vyhniach.

Na ilustračnom foto je jedno z udelených ocenení, ktoré získali viacerí pracovníci KRIS FEIT, menovito prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Ing. Peter. Nagy, PhD. a prof. Ing. Aleš Janota, PhD.