Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS pre doktorandský stupeň štúdia na FEIT UNIZA

Dňa 10. 3. 2022 od 13:00 h sa uskutoční študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS pre doktorandský stupeň štúdia na FEIT UNIZA, ktorú bude možné sledovať cez link: https://youtu.be/rIHa_Eo0Mj8 .

Srdečne pozývame k sledovaniu aj ostatných študentov a zamestnancov fakulty aj univerzity.

Harmonogram:

 • 13:00 – 13:10 otvorenie súťaže
 • 13:10 – 13:25 prezentácia Ing. Ján Andel
  Hardware support for research of the sensor fusion of inertial sensors
 • 13:25 – 13:40 prezentácia Ing. Radovan Korček
  Polarizačne nezávislé mriežkové väzobné členy pre telekomunikácie
 • 13:40 – 13:55 prezentácia Ing. Branislav Malobický
  Návrh a realizácia pracoviska na demonštráciu bezpečnostných funkcií implementovaných v servopohonoch
 • 13:55 – 14:10 prezentácia Ing. Tomáš Mizera
  Polymérny 3D optický MMI delič
 • 14:30 vyhodnotenie súťaže