Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2022/2023

Informačné stretnutie

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2022/2023 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt alebo praktickú stáž.

Termín na podávanie prihlášok: 15. 3. 2022

Viac informácií v priloženom letáku.

Zároveň pozývame všetkých študentov na virtuálne informačné stretnutie dňa 4. 3. 2022 o 9:00 hod., počas ktorého budú prezentované základné informácie o Erasmus+, prezentovať budú aj bývalí Erasmu+ s študenti a prebehne diskusia.

Link pre pripojenie na udalosť bol zaslaný všetkým študentom cez MS Teams.