JINR 2022 Student Programme

Joint Institute for Nuclear Research vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí do JINR Student Programme, ktorá prebieha celoročne offline formou.

Program je určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, Ing. štúdia, ako PhD. študentov 1. ročníka prírodovedných, technických a IT oblastí.
Program trvá 6-8 týždňov.
Termíny podávania žiadostí sú: od 17. 1. do 31. 3. 2022 a od 11. 5. do 31. 7. 2022.
Viac info na http://students.jinr.ru/ a v letáku.