Prospechové štipendiá

Milí študenti, oznamujeme Vám, že  na našej webovej stránke FEIT a  na nástenke v priestoroch pred Referátom pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy študentov podľa osobných  čísiel, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium.

Najneskôr do 05.11.2021 si študenti, ktorým bolo štipendium pridelené, skontrolujú/pridajú vo svojich osobných údajoch v e-vzdelávaní IBAN.

Študent, ktorý do 05.11.2021 nebude mať v systéme IBAN, bude vyradený zo zoznamu na pridelenie štipendia.

Prílohy