Odborové štipendium

Milí študenti, oznamujeme Vám, že  na našej webovej stránke FEIT a  na nástenke v priestoroch pred Referátom pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy podľa osobných  čísiel študentov, ktorým bolo pridelené odborové štipendium.

Do termínu 28.10.2021 si študenti, ktorým bolo štipendium pridelené, skontrolujú/pridajú vo svojich osobných údajoch v e-vzdelávaní IBAN.

Študent, ktorý do 28.10.2021 nebude mať v systéme IBAN, bude vyradený zo zoznamu na pridelenie štipendia.

Bakalárske štúdium


Inžinierske štúdium