DOPLŇUJÚCE VOĽBY DVOCH ČLENOV ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

KANDIDÁTNA  LISTINA

Miestna volebná komisia v zmysle čl. 6 Zásad volieb do AS UNIZA predkladá zoznam kandidátov do študentskej časti Akademického senátu UNIZA. Kandidáti sú uvedení v abecednom poradí.

Zoznam kandidátov:

  • Bc. Jaroslav Dvorský
  • Bc. Gabriela Kučkovská
  • Dávid Kučkovský
  • Kristián Rusnák
  • Ing. Michal Staňo
  • Ing. Adam Škrváň

Voľby do študentskej časti Akademického senátu UNIZA sa uskutočnia dňa 29.10. 2021 od 8:00 do 16:00 hod. prostredníctvom MS TEAMS

Voľby sa uskutočnia online prostredníctvom MS Teams. Člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže vykonať voľbu po prihlásení sa do systému MS Teams, kde mu bude sprístupnený volebný lístok formou formulára. Následne na hlasovacom lístku označí svoju voľbu. Každý člen študentskej časti akademickej obcefakulty môže voliť najviac dvoch kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak označí viac kandidátov alebo neoznačí žiadneho, hlasovací lístok je neplatný.

Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti Akademického senátu UNIZA sa uskutoční dňa 3.11. 2021.

Zoznam kandidátov

Bc. Jaroslav Dvorský

Bc. Jaroslav Dvorský

Som prvákom na druhom stupni v odbore Multimediálne inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Okrem štúdia sa ako freelancer venujem viac ako 5 rokov dizajnu a vývoju webových stránok, profesionálnej fotografii, a za uplynulé 2 roky aj grafickému dizajnu a ilustráciám, ku ktorým ma priviedla moja bakalárska práca zameraná na modernizáciu slovenských ľudových vzorov.

Sám seba by som charakterizoval ako človeka hľadajúceho nové výzvy  a skúsenosti, čo je aj jedným z hlavných dôvodov prečo som sa ujal myšlienky kandidovať do akademického senátu. V minulosti som študoval aj na Slovenskej technickej univerzite a mal možnosť navštíviť aj zahraničné univerzity ako sú MIT, Harvard a iné. Verím, že mi tieto skúsenosti pomôžu kriticky pristupovať ku dianiu na univerzite a k jej smerovaniu. Do akademického senátu som sa rozhodol kandidovať až teraz v štvrtom ročníku, nakoľko som toho názoru, že osoba zastupujúca hlas a záujem študentov, by mala mať vybudovaný dostatočný vzťah k univerzite a mať skúsenosť so štúdiom a životom na jej pôde.


Bc. Gabriela Kučkovská

Ahojte!

Moje meno je Gabriela Kučkovská a som v 1. ročníku inžinierskeho štúdia, odbor Elektroenergetika. Členkou študentskej časti AS FEIT za bakalársky stupeň som bola predošlé dva roky a so senátorskou činnosťou by som chcela pokračovať aj naďalej na inžinierskom stupni, keďže chcem pomáhať s organizáciou študentských akcií na našej fakulte prostredníctvom FEIT Group.

Pred pandémiou som počas troch rokov s ostatnými organizovala Študentský ples Elektrotechnikov, Vianočný punč a Jarné hry elektrikárov hlavne z pohľadu sponzoringu, a chcela by som ostať a byť na pozícií, kde s touto činnosťou môžem pokračovať. Myslím, že do tímu študentských senátorov prinesiem hlavne skúsenosti, ktoré som počas týchto rokov nazbierala. Som tímový hráč a s komunikáciou s ľuďmi mám skúsenosti aj vďaka letným brigádam v oblasti cestovného ruchu.

Ďakujem za každý hlas!

Bc. Gabriela Kučkovská

Dávid Kučkovský

Dávid Kučkovský

Ahoj, volám sa Dávid Kučkovský a niektorí ma poznajú aj ako Kuča. Do senátu kandidujem, pretože je mojim veľkým hobby organizovať rôzne eventy pre študentov. Mám dlhoročné skúsenosti s organizáciou plesov, e-športových a športových turnajov, pretože už počas celého môjho pôsobenia na gymnáziu som bol v študentskej rade, vďaka čomu som mal príležitosť zorganizovať veľa eventov. Mám 22 rokov, študujem multimediálne technológie, a okrem tvorenia zábavy pre ľudí ma baví šport ako volejbal, turistika a podobne. V prípade že sa mi rozhodneš podarovať svoj hlas ti môžem zaručiť že nevýjde na zmar.


Kristián Rusnák

Ahojte! Volám sa Kristián Rusnák, študujem 2 ročník multimediálnych technológií, rád čítam, cestujem a som veľký filmový fanúšik ale hlavne som za každú srandu. Niektorý z Vás si ma možno pamätajú z predchádzajúcich volieb kde som takže kandidoval a tento rok som sa rozhodol tomu dať znova šancu.

Už na strednej škole som bol súčasťou školskej rady a cítil som že tak môžem pomôcť škole a veľa krát som aj pomohol. Verím, že tu to bude ešte na vyššej úrovni a tá pomoc bude ešte lepšia. Keď sa do niečoho zapálim tak sa len tak nevzdávam, ako aj s touto kandidatúrou. Aj tu chcem byť človek , na ktorého sa obrátite so svojim problémom a ja by som ho následne prezentoval v senáte, pretože si myslím, že takto by to malo fungovať.

Budem rád za každý Váš hlas a dúfam, že tentoraz to vyjde.

Kristián Rusnák

Ing. Michal Staňo, PDEng.

Ing. Michal Staňo, PDEng.

V aktuálnom AR som druhák na doktorandskom štúdiu v študijnom programe Silnoprúdová elektrotechnika, na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Po skončení inžinierskeho štúdia v r. 2017 som odišiel na Eindhoven University of Technology (TUe) v Holandsku, kde som dva a pol roka pracoval a študoval na treťom stupni v programe Professional Doctorate in Engineering, ktorý som úspešne absolvoval. Venoval som sa zvyšovaniu účinnosti elektrických motorov. Momentálne sa venujem návrhu elektromotorov pre hybridné a elektrické vozidlá a všeobecne sa zaujímam o e-mobilitu. Na TUe som bol aj členom (chairman) študentskej organizácie ATMOS. Veľmi rád by som prispel s nadobudnutými poznatkami a skúsenosťami ohľadom napr. študentského života, či fungovania univerzity vo vyspelej Európskej krajine, aj tu u nás. Medzi moje hobby patrí šport (plávanie, cyklistika, beh, tenis, volejbal, bedminton), starostlivosť a jazdenie na koni, knihy (najmä populárno-náučné z oblasti fyziky, matematiky, rôznych zákutí antropológie, a pod.).


Ing. Adam Škrváň

Volám sa Adam. V súčasnosti som doktorandom 1. ročníka študijného programu Telekomunikácie. Predtým som študoval 5 rokov na FEIT v odbore Biomedicínske inžinierstvo. Už od prvého ročníka som pracoval v študentskom rádiu X. Niekoľko rokov som tam zastupoval vedúce funkcie.  Som cieľavedomý človek, čo si stojí za svojim názorom, ale som otvorený novým veciam a informáciám.  Vždy ma zaujímalo, čo tu môžem zmeniť k lepšiemu a čo by som mohol zlepšiť pre ďalších, čo prídu sem na školu. To je hlavný dôvod, prečo kandidujem do študentskej časti AS UNIZA.