DODATOK č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
a aktuálneho COVID AUTOMATU https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacny-
system_4v2.pdf .

[PDF] Celé znenie dodatku (klik sem)