Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2021

Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom bola 10. mája tohto roku vypísaná “Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2021“.

Do súťaže sa môže prihlásiť každá mladá fyzička či fyzik, ktorí v roku 2021 dosiahne vek najviac 35 rokov. Do súťaže sa posielajú najviac tri vedecké práce, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledných 5 rokov.

Tohto roku sa do súťaže zapojili 8 účastníci, pričom náš mladý kolega Ing. Štefan Hardoň, PhD. z Katedry fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline získal druhé miesto. Ďalšie ocenenia môžete nájsť na odkaze:

http://kf.elf.stuba.sk/~slovenska_fyzikalna_spolocnost/files/Vysledky_sutaz_2021.pdf.

Svoj príspevok prezentoval aj v rámci bloku mladých fyzikov na 25. konferencii slovenských fyzikov v Bratislave (6.-9. september 2021).