Rozhodnutie dekana č. 5/2021

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
 Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje

dekanské voľno

dňa 29.9.2021 od 13:00h  do  15:00h

študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia
z dôvodu konania stretnutia dekana a vedenia fakulty s prvákmi.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan