Pokyny pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov (pv a v)

1. ročník druhého stupňa štúdia

  1. 1. študenti si vyberú povinne voliteľný alebo výberový predmet z učebného plánu,
  2. 2. svoj výber zašlú študijnému poradcovi na príslušnej katedre v termíne DO 20.9.2021,
  3. 3. študijný poradca urobí zoznam a v tabuľke zašle 22.9.2021 zoznam študentov a k nim priradené pv a v predmety,
  4. 4. referát pre vzdelávanie zadá predmety do AIVS najneskôr do 24.9.2021

Inžiniersky stupeň

biomedicínske inžinierstvoIng. Michal Gála, PhD., michal.gala@feit.uniza.sk
elektroenergetika, elektrické pohonydoc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., alena.otcenasova@feit.uniza.sk
fotonikaRNDr. Jana Ďurišová, PhD., jana.durisova@feit.uniza.sk
riadenie procesovIng. Peter Nagy, PhD., peter.nagy@feit.uniza.sk
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvodoc. Ing. Daša Tichá, PhD., dasa.ticha@feit.uniza.sk
multimediálne inžinierstvoIng. Miroslav Uhrina, PhD., miroslav.uhrina@feit.uniza.sk
výkonové elektronické systémyIng. Michal Praženica, PhD., michal.prazenica@feit.uniza.sk
Študijný poradca pre ING. stupeň

Študenti si predmet neprihlasujú na referáte pre vzdelávanie ani osobne, ani mailom, výber Vám musí odobriť Váš študijný poradca!