OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Roman MICHALÍK

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Roman MICHALÍK

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti č. AB 117

dňa 26. augusta 2021 o 10:30 h

Téma dizertačnej práce :              Výskum inteligentných riadiacich robotických systémov

Študijný odbor :  kybernetika
Študijný program: riadenie procesov

Oponenti dizertačnej práce :

prof. Ing. František Duchoň, PhD.STU Bratislava
doc. Dr. Ing. Ján VaščákTU Košice
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.UNIZA

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan fakulty