OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Petra MANIAKOVÁ

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Petra MANIAKOVÁ

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti č. BB  425

23. augusta 2021 o 10:00h

Téma dizertačnej práce : Microstructures for sensing applications in photonics and plasmonics

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: elektrotechnológie a materiály

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
  • doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
  • doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.      

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan fakulty