OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Maroš JAKUBEC

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Maroš JAKUBEC

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií

25.8.2021 o 11:00h

Téma dizertačnej práce : Hlboké neurónové siete na rozpoznávanie rečníka v reálnom akustickom prostredí

Študijný odbor :  informatika
Študijný program: telekomunikácie

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.                                                              STU Bratislava
  • doc. Ing. Michal Gregor, PhD.                                                                UNIZA
  • doc. Ing. Matúš Pleva, PhD.                                                                    TU Košice                          

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. ,
dekan fakulty