VYDÁVANIE DIPLOMOV FEIT 2021

V nevyhnutnom prípade aj v inom čase a v iný deň, ale len po mailovom dohovore na studref@feit.uniza.sk, aby sa náhodou nestalo, že na Referáte pre vzdelávanie sa bude čerpať dovolenka.

Diplomy sa kvôli poškodeniu neposielajú poštou !

Diplomy pre končiacich v bakalárskom štúdiu sa budú vydávať aj v septembri, v druhom týždni semestra.

Diplom vám môže prevziať aj poverená osoba – notársky overené poverenie.