Prijímacích skúšok na inžinierske štúdium na FEIT v odbore informatika sa nemusíš báť

V rámci prijímacích skúšok na inžinierske štúdium v odbore informatika čakajú na uchádzačov základné otázky z vybraných téz. V odbore informatika ponúkame štúdium v dvoch študijných programoch:

 • multimediálne inžinierstvo,
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo.

V študijnom programe MULTIMEDIÁLNE INŽINIERSTVO, ktorý je pokračovaním štúdia MT  sú to nasledujúce tézy:

Informatika

Multimediálne technológie

Informačné a komunikačné technológie

 • Základný komunikačný reťazec.
 • Modulácie v základnom a prenesenom pásme.
 • Vrstvové modely ako štruktúra prenosu údajov, model ISO OSI.
 • Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy.

V študijnom programe TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ  INŽINIERSTVO, ktorý je pokračovaním štúdia KIT sú to nasledujúce tézy:

Informatika

 • Algoritmizácia úloh (cyklenie, vetvenie).
 • Základy objektového programovania.

Spracovanie signálov

 • Klasifikácia a vlastnosti signálov.
 • Modulácie v základnom a prenesenom pásme.
 • Základný komunikačný reťazec.

Informačné a komunikačné technológie

 • Vrstvové modely ako štruktúra prenosu údajov, model ISO OSI.
 • Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy.
 • Optické prenosové médiá a ich základné vlastnosti.
 • Základné vlastnosti telekomunikačných sietí, ich štruktúra, služby a funkcie.