Ako Zuzana rieši výskum rakoviny pomocou elektromagnetizmu?

V 21. storočí bezdrôtovej revolúcie sa technológie vyvíjajú rýchlejšie ako DNA človeka. Telo človeka však nie je schopné dynamicky sa prispôsobiť rýchlym zmenám vonkajšieho prostredia. Ani neustále sa rozširujúcim umelým zdrojom elektromagnetického poľa (EMP). Viaceré účinky EMP nie sú ešte stále objasnené.