Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS pre doktorandský stupeň štúdia na FEIT UNIZA

Dňa 11. 3. 2021 od 9:00 h sa uskutoční študentská vedecko-odborná súťaž
ŠVOS pre doktorandský stupeň štúdia na FEIT UNIZA, ktorú bude možné
sledovať cez link: https://youtu.be/ssynrdYDCDQ.
Srdečne pozývame k sledovaniu aj ostatných študentov a zamestnancov
fakulty aj univerzity.

Harmonogram:

 • 9:00 – 9:15 otvorenie súťaže
 • 9:15 – 9:30 prezentácia Ing. Ján Andel
  Data acquisition unit for GNSS research and airplane IoT monitoring
 • 9:30 – 9:45 prezentácia Ing. Marek Bujňák
  Ball-sensor for detection and measure concentration of gases
 • 9:45 – 10:00 prezentácia Ing. Boris Cucor
  Systém pre monitorovanie včelích úľov
 • 10:00 – 10:15 prezentácia Ing. Zuzana Judáková
  Návrh a konštrukcia aplikátora elektromagnetického poľa
 • 10:15 – 10:30 prezentácia Ing. Ivana Králiková
  Hand Gestures Classification using Support Vector Machines
 • 10:30 – 10:45 prezentácia Ing. Patrik Miček
  Nanostructures and nanoarrays for plasmonic and solar applications
 • 10:45 – 11:00 prezentácia Ing. Robert Plšičík
  Smart Security Systems for single-track vehicles
 • 11:00 – 11:15 prezentácia Ing. Erik Sádovský
  Rozpoznávanie obrazu pomocou impulzných neurónových sietí
 • 11:15 – 11:30 prezentácia Ing. Jakub Škorvaga
  Design and evaluation of low power wireless charger for e-scooter
 • 11:30 – 11:45 prezentácia Ing. Kristián
  Takács Control of robotic arm with visual system
 • 11:45 – 12:00 prezentácia Ing. Michal Vidlák
  Non-model based sensorless speed control of brushed DC motor with the extraction of the rotor speed from the measured motor current
 • 12:00 – 12:30 prezentácia Ing. Róberta Vršková
  Human Activity Classification using 3DCNN Architecture of Neural Network
 • 13:00 vyhodnotenie