Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2021/2022

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2021/2022 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.

Termín na podávanie prihlášok: 15.2.2021.

Viac informácií v priloženom letáku.