Prospechové štipendiá

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.

Na základe GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, je možné zverejniť zoznamy študentov poberajúcich štipendiá  iba v podobe osobného čísla študenta, bez zverejnenia ich ďalších osobných údajov.

Vážený študijný priemer pre pridelenie prospechového štipendia:
Bakalársky stupeň  1,6953/60 kreditov (vyššia suma je 645 eur, nižšia 400 eur)
Inžiniersky stupeň  1,1250/60 kreditov (vyššia suma je 650 eur, nižšia 400,75 eur)