Prerušenie prezenčnej výučby

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 a v rámci opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA), vydáva príkaz rektora č. 15/2020.

Viac info: https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/3154-prikaz-rektora-c-15-2020-na-dodrziavanie-preventivnych-opatreni-pri-ochrane-a-znizeni-sirenia-ochorenia-covid-19-na-zilinskej-univerzite-v-ziline