Odborové štipendiá

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať / skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.

Na základe GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, je možné zverejniť zoznamy študentov poberajúcich štipendiá  iba v podobe osobného čísla študenta, bez zverejnenia ďalších osobných údajov.

Prílohy: