Kontrola zapísaných predmetov

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si skontrolovali zapísané povinné, povinne voliteľné a výberové predmety  na akademický rok 2020/2021 v systéme E- vzdelávanie (okrem prvákov bakalárov).

V prípade potreby akejkoľvek zmeny v predmetoch – pridanie predmetu, zrušenie predmetu, kontaktujte mailom svojho študijného poradcu: 

https://feit.uniza.sk/zoznam-studijnych-poradcov/

Zároveň Vás chceme upozorniť, že súčet  kreditov za zapísané povinné, povinne voliteľné a výberové predmety je za akademický rok rovný 60 kreditov.

referát pre vzdelávanie FEIT