Voľby dekana – výsledok

Vážená akademická obec,

dovoľte aby som Vás informoval, že dňa 29. apríla 2020 prebehli na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline voľby dekana FEIT pre funkčné obdobie
2020 – 2024.

AS FEIT UNIZA zvolil v tajnom hlasovaní kandidáta

prof. Ing. Pavla Špánika, PhD.

za dekana FEIT UNIZA pre obdobie 2020-2024.

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
(predseda AS FEIT UNIZA
)