FEITassistance – boj proti koronavírusu

Študenti a zamestnanci Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA sa rozhodli dobročinne zapojiť do boja proti koronavírusu. Vyrábajú ochranné štíty pre zdravotníkov pomocou 3D tlačiarní.

Z tlačenia je vyrábaný live stream na našich sociálnych sieťach.

Ľubovoľný finančný dar alebo potrebný materiál nám pomôže dodať ochranné štíty do zdravotníckych a sociálnych zariadení, kde ich je nedostatok.

Preto sme zriadili darovací účet, na ktorý môžete prispieť na výrobný materiál.
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0008 0743,
VS: 103,
do informácií uveďte prosím meno/názov, aby sme vedeli od koho pomoc prichádza.

Spoločne to určite zvládneme.

Ďakujeme.