Covid-19 ruší prijímačky na bakalársky študijný program Multimediálne technológie