Súťaž o „Cenu Jozefa Murgaša“ za rok 2019

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského a s podporou Výskumného ústavu spojov, n. o. vyhlásili aj tento rok súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2019. 

Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií na Slovensku. Bližšie informácie sú uvedené v priložených podmienkach.

Termín podania prihlášky a prílohy je najneskôr do 24. apríla 2020.


Prílohy: