OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce