Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu – Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2020/2021