Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu – Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2020/2021

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2020/2021 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.

Termín na podávanie prihlášok: 13.3.2020