Oslava 20. výročia Biomedicínskeho inžinierstva

V tomto akademickom roku si na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) pripomíname 20 rokov od založenia študijného programu biomedicínske inžinierstvo (BMI).

Oslava 20. výročia BMI sa uskutoční v piatok 21.02.2020 od 13 hod. na pôde UNIZA v Aule Datalan vo forme odborného seminára a následnej slávnostnej recepcie.


Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
FEIT UNIZA