Mimoriadna výzva na podávanie žiadostí o granty na Erasmus+ stáže LS 2019/2020

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FAKULTE ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ UNIZA, že je vyhlásené druhé kolo na prijímanie prihlášok študentov na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ v letnom semestri akademického roku 2019/2020.

Výber najdôležitejších podmienok pridelenia Erasmus+ grantu na stáž:

  • Obsah stáže študenta je v súlade so štúdiom študenta na UNIZA.
  • Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace.
  • Na pridelenie grantu je potrebné predložiť akceptačný list zo zahraničnej inštitúcie o prijatí na stáž, alebo písomnú emailovú komunikáciu o plánovanom prijatí na stáž.

Požiadavky:

  • Čo najskôr, resp. do 20.januára 2020 doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum na FEIT (miestnosť BC 103): vyplnenú prihlášku, motivačný list v AJ/NJ, potvrdenie o prijatí na stáž zo zahraničnej inštitúcie.
  • Prečítať si informácie k Erasmus+ mobilitám študentov dostupné na internetovej stránke FEIT (http://feit.uniza.sk v časti Študenti–Mobility Erasmus+).

Viac informácií v priloženom letáku.