FENOMÉN NANO – prednáška

FENOMÉN NANO: CO ZPŮSOBIL JEDEN VĚDECKÝ „OMYL“?

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline, 27.02.2019 14 – 16 hod. AF1A3 (AULA3).

Fenomen NANO