Aktuality

Oznamy pre študentov

Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2021/2022

4. marca 2021
Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2021/2022
Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného
Čítať viac »

Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2021/2022

23. februára 2021
Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2021/2022
Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2021/2022 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo
Čítať viac »

Máte nápad, ako niečo zlepšiť?

21. februára 2021
Máte nápad, ako niečo zlepšiť?
Odkaz pre dekana Vám prináša priestor pre nahlásenie podnetu z prostredia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Na Vaše otázky odpovie pán dekan alebo vedenie FEIT. Prispejte aj Vy k zlepšeniu podmienok na
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk