Aktuality

Oznamy pre študentov

Prospechové štipendiá

22. októbra 2020
Prospechové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na základe
Čítať viac »

Odborové štipendiá

22. októbra 2020
Odborové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať / skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na
Čítať viac »

Pedagogický proces na FEIT bude prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams

5. októbra 2020
Pedagogický proces na FEIT bude prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams
V zmysle Dodatku č. 1. k Príkazu rektora č. 15/2020, článku 1 bude pedagogický proces na FEIT prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams. Prednášky budú realizované podľa platného rozvrhu. Časové a
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk