Aktuality

Oznamy pre študentov

ROZHODNUTIE REKTORA č.  7/2023

31. marca 2023
ROZHODNUTIE REKTORA č.  7/2023
o udelení rektorského voľna Článok 1Úvodné ustanovenia Účelom vydania tohto rozhodnutia je udelenie rektorského voľna študentom Žilinskej univerzity v Žiline. Článok 2Predmet rozhodnutia rektora Rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom Žilinskej univerzity
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č. 2/2023

21. marca 2023
Rozhodnutie dekana č. 2/2023
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológiíŽilinskej univerzity v Žiline udeľuje dňa 22. marca 2023 v čase od 07.00 h do 10.00 h dekanské voľno pre všetkých študentov dennej formy štúdia
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č. 1/2023

7. marca 2023
Rozhodnutie dekana č. 1/2023
upresnenie získavania dostatočného počtu kreditov na riadne ukončenie štúdia na FEIT. Na riadne skončenie štúdia pričom maximálne 5 % kreditov môže byť získaných z výberových predmetov, ak nie je v akreditačnom spise
Čítať viac »

Najnovšie z FEITcity

Exkurzia v Slovak Telekome

Exkurzia v Slovak Telekome

Študenti druhého ročníka študijného programu Komunikačné a informačné technológie Fakultyelektrotechniky a informačných technológií absolvovali v letnom semestri 2023 odbornú exkurziuv spoločnosti Slovak Telekom v Žiline. Exkurzia bola rozdelená do dvoch častí, najskôr bol študentompredstavený technologický domček, kde sa nachádza hlavný rozvod a prístupové …

Čítať na FEITcity...

Špecializovaná prednáška firmy Schaeffler

Špecializovaná prednáška firmy Schaeffler

Dňa 10.5.2023 sa konala odborná prednáška spoločnosti Schaeffler, pod vedením Ing. Filipa Šupeja. V prvej časti bola predstavená spoločnosť Schaeffler. V druhej časti bola odborná prednáška o návrhu jednoúčelových strojov. Študenti boli interaktívne zapájaní do prednášky a reagovali na otázky prednášajúceho. Počas prednášky boli …

Čítať na FEITcity...

Súťaž SYGA

Súťaž SYGA

Firma Siemens každoročne organizuje súťaž SYGA – Siemens Young Generation Award. Cieľom súťaže je podporovať študentov stredných škôl technického zamerania v oblasti programovania riadiacich systémov PLC (Programmable Logic Controller). Jubilejný, dvadsiaty ročník súťaže, sa konal na Žilinskej univerzite v Žiline. V rámci …

Čítať na FEITcity...

0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk