Aktuality

Oznamy pre študentov

INFORMAČNÉ STRETNUTIE PRE PRVÁKOV BAKALÁROV

28. septembra 2020
INFORMAČNÉ STRETNUTIE PRE PRVÁKOV BAKALÁROV
Dňa 30.9.2020 sa v miestnosti AULA DATALAN BG2A1 (viď mapka nižšie) od 8:00 do 12:00  uskutoční informačné stretnutie pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorého cieľom je poskytnutie dodatočných informácií a dokladov
Čítať viac »

Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2020/2021

28. septembra 2020
Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2020/2021
Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2020/2021 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č.4/2020: Uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia

28. septembra 2020
Rozhodnutie dekana č.4/2020: Uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia
pre študentov, ktorí pre akademický rok 2020/2021 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk