Aktuality

Oznamy pre študentov

Rozhodnutie dekana č. 3/2021

20. septembra 2021
Rozhodnutie dekana č. 3/2021
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline nariaďuje pre študentov 2. a 3. ročníka  bakalárskeho štúdia študijných programov multimediálne technológie, komunikačné a informačné technológie, pre študentov 1. a 2. ročníka  inžinierskeho štúdia
Čítať viac »

Referát pre vzdelávanie

14. septembra 2021
Referát pre vzdelávanie
Oznamujeme Vám, že od dnes sme presťahované do pôvodnej kancelárie v budove BD, BC. Prvé poschodie, číslo dverí BD 125
Čítať viac »

Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

10. septembra 2021
Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 440 zo dňa 10.08.2021 aktualizácia Alert systému
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk