Aktuality

Oznamy pre študentov

ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2019/2020

7. júla 2020
ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2019/2020
Deň – týždeň úradné hodiny dôvod 06.07.2020 – 09.07.2020 08:00 – 11:00 Úradné hodiny neplatia pre študentov počas vykonávania štátnych skúšok 13.07.2020 – 16.07.2020 08:00 – 11:00 20.07.2020 – 31.07.2020
Čítať viac »

Zmena úradných hodín Referátu pre vzdelávanie počas štátnic

14. júna 2020
Zmena úradných hodín Referátu pre vzdelávanie počas štátnic
Počas štátnych skúšok budú upravené úradné hodiny Referátu pre vzdelávanie FEIT UNIZA.
Čítať viac »

Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov

22. mája 2020
Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov
V zmysle usmernenia dekana č. 3/2020 zverejnili katedry pokyny pre odovzdávanie záverečných prác pre akademický rok 2019/2020.
Čítať viac »
0
Počet študentov
0
+
Počet absolventov
0
+
Priemerný nástupný plat
Image
Automatizácia
Image
Autotronika
Image
Biomedicínske inžinierstvo
Image
Elektrotechnika
Image
Multimediálne technológie
Image
Elektrooptika
Image
Komunikačné a informačné technológie

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@feit.uniza.sk