Školenie vo firme HEITEC Slovensko s.r.o.

Katedra riadiacich a informačných systémov dlhodobo spolupracuje s firmami v oblasti bezpečného riadenia dopravných a priemyselných procesov. Potvrdením tejto spolupráce bolo aj školenie vo firme HEITEC Slovensko s.r.o. (HEITEC Slovensko – Standorte – HEITEC AG), ktoré sa konalo v dňoch 6.10. – 8.10.2021 priamo v priestoroch firmy.

Školenie malo teoretickú časť, ktorá trvala jeden deň a venovala sa splneniu požiadaviek bezpečnosti v jednotlivých fázach životného cyklu strojného zariadenia. Praktická časť trvala dva dni a prebiehala na safety PLC Simatic. Účastníci školenia si v rámci tejto časti mohli vyskúšať praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri realizácii konkrétnych bezpečnostných funkcií. Školenie bolo jedným z cieľov projektu KEGA č. 008ŽU-4/2019 – Modernizácia a rozšírenie možností vzdelávania v oblasti bezpečného riadenia priemyselných procesov pomocou safety PLC.

Už samotný záujem firmy o realizáciu školenia potvrdzuje aktuálnosť problematiky riešenej v rámci uvedeného projektu.