Partnerstvo medzi FEIT a Siemens Mobility

Spolupráca s priemyslom je pre Fakultu elektrotechniky a informačných technológií každodennou súčasťou.  Ku kľúčovým partnerom už dlhodobo patrí žilinská spoločnosť Inžinierske centrum Siemens Mobility, ktoré v súčasnosti zamestnáva viac než 500 zamestnancov. Siemens Mobility je koncern, ktorý patrí do skupiny Siemens. Jeho úlohou je ponúkať produkty, riešenia a služby spojené s mobilitou, primárne v železničnej doprave. V spoločnosti pracuje veľké množstvo absolventov FEIT na rôznych pozíciách, od testerov, dizajnérov až po vedúceho Inžinierskeho centra.

Obe strany dlhodobo spolupracujú predovšetkým v oblasti vzdelávania prostredníctvom odborných prednášok, nielen zo strany priemyslu v univerzitnom prostredí, ale napr. aj zaškoľovaním zamestnancov centra expertmi z FEIT. Vzdelávanie v oblasti zabezpečovacích systémov pre železničnú dopravu má na FEIT dlhodobú tradíciu predovšetkým na Katedre riadiacich a informačných systémov, vďaka čomu vieme poskytovať unikátne vzdelávanie v tomto segmente. Na základe spoločných diskusií sa obe strany dohodli uzavrieť spoluprácu v oblastí HR marketingu na aktuálny akademický rok. Inžinierske centrum Siemens Mobility sa stalo zlatým partnerom FEIT UNIZA, čím sa zaradilo aj v tejto doméne ku najvýznamnejším partnerom fakulty. Na ostatnom stretnutí 18.11.2021 boli riešené možnosti zintenzívnenia spolupráce vo výskumných aktivitách.

Uvedené partnerstvo vytvára ešte väčší priestor na spoluprácu, nakoľko dopyt po absolventoch FEIT je enormný. Vo FEIT veríme, že do budúcnosti nájdeme spôsob, ako efektívne spolupracovať aj na výskumných aktivitách.

Peter Brída
prodekan FEIT