Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Vzhľadom na súčasnú situáciu a zrušenie prezenčnej formy výučby do odovlania vydal pán rektor príkaz na predčasné ukončenie ubytovnia študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.

Znenie samotného príkazu, ako aj harmonogram odhlásenie sa z ubytovania, si môžete pozrieť v súboroch nižšie.

Len žiadnu paniku