TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Udelené tituly profesor

Vymenovaní profesori v roku 2022

 • doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., v odbore silnoprúdové elektrotechnika, s účinnosťou od 18. januára 2022 v odbore elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 16. novembra 2021

Vymenovaní profesori v roku 2021

 • doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD., v odbore silnoprúdové elektrotechnika, s účinnosťou od 22. apríla 2021
 • doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. v odbore elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 16. novembra 2021

Vymenovaní profesori v roku 2019

 • doc. Ing. Peter Počta, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 10. decembra 2019

Vymenovaní profesori v roku 2018

 • doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.,  v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 19. septembra 2018
 • doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.,  v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 19. septembra 2018

Vymenovaní profesori v roku 2017

 • doc. Ing. Peter Brída, PhD.,  v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 18. mája 2017

Vymenovaní profesori v roku 2016

 • doc. Ing. Róbert Hudec, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 16. mája 2016
 • dr hab. Pawel Żukowski z Fakulty elektrotechniky a informatiky Politechniky Lubelskej, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 9. novembra 2016

Vymenovaní profesori v roku 2015

 • doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 24. novembra 2015
 • doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 12. marca 2015

Vymenovaní profesori v roku 2014

 • doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 26. mája 2014
 • doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 26. mája 2014
 • doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 26. mája 2014

Vymenovaní profesori v roku 2013

 • doc. dr inž. Elzbieta Szychta z Wydzialu Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego, Radom, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 26. novembra 2013

Vymenovaní profesori v roku 2011

 • doc. Ing. Mária Franeková, PhD., v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 28. novembra 2011
 • doc. Ing. Vladimír Wieser, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 24. januára 2011
Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera