TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zoznam udelených patentov

Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov v roku .... - z výročnej správy

U tu bude zoznam s odvolávkami, ako je na stránke UNIZA https://www.uniza.sk/index.php/univerzita/veda-a-vyskum/vyznamne-vysledky

Podklad ešte nie je pripravený

Názov nejakého patentu 1

A tu je nejaký pokec, či už s linkami alebo bez nich.

Bla...

Bla bla...

Názov nejakého patentu 2
Názov nejakého patentu 3

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera