TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Vymenovaní docenti

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2021

 • Ing. Michal Praženica, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdové elektrotechnika, s účinnosťou od 14. decembra 2021
 • Ing. Juraj Machaj, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie, s účinnosťou od 1. júna 2021
 • Ing. Ľuboš Šušlik, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 1. marca 2021
 • Ing. Marek Höger, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdové elektrotechnika, s účinnosťou od 1. januára 2021
 • Ing. Štefan Borik, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 1. januára 2021

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2020

 • Ing. Patrik Kamencay, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie, s účinnosťou od 1. augusta 2020
 • Ing. Milan Šebök, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 15. augusta 2020
 • Ing. Vojtech Šimák, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia, s účinnosťou od 15. augusta 2020
 • Ing. Branko Babušiak, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 1. decembra 2020
 • Ing. Michal Gregor, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia, s účinnosťou od 1. decembra 2020
 • Ing. Jozef Hrbček, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia. s účinnosťou od 1. decembra 2020

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2019

· s účinnosťou od 1. decembra 2019:

 • Ing. Marián Hruboš, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia.

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2018

 • Ing. Daniel Korenčiak, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 15. apríla 2018
 • Ing. Rastislav Pirník, PhD., v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 1. júna 2018

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2017

 • Ing. Pavol Makyš, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 1. decembra 2017

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2016

 • Ing. Norbert Tarjányi, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 1. marca 2016
 • RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 1. júla 2016

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2014

 • Ing. Peter Peniak, PhD., v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 15. decembra 2014
 • Ing. Peter Drgoňa, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 20. mája 2014
 • Ing. Marek Roch, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 20. mája 2014
 • Ing. Michal Frívaldský, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 1. marca 2014
 • Ing. Milan Smetana, PhD., v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 1. januára 2014
 • Ing. Juraj Ždánsky, PhD., v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 1. januára 2014

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2013

 • Ing. Peter Počta, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 1. novembra 2013
 • Ing. Anna Simonová, PhD., v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 1. júna 2013

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2012

 • Ing. Mariana Beňová, PhD., v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika, s účinnosťou od 15. decembra 2012
 • Ing. Peter Brída, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 15. decembra 2012
 • Ing. Peter Braciník, PhD., v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, s účinnosťou od 1. júna 2012
 • PaedDr. Peter Hockicko, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 1. júna 2012
 • Dr. Ing. Peter Vestenický, v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, s účinnosťou od 1. apríla 2012

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2011

 • Ing. Daniel Káčik, PhD., v študijnom odbe 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 1. júla 2011
 • RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály, s účinnosťou od 1. júla 2011
 • Ing. Libor Hargaš, PhD., v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie, s účinnosťou od 1. februára 2011

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera