TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine
Image
FOTOGRAFIE Z DOD 2024
Obsah
Obsah

Príď na online pokec o štúdiu na FEIT. Pýtať sa budeš môcť našich študentov, učiteľov alebo dokonca zástupcov vybraných priemyselných partnerov fakulty.

Presvedč sa, že má zmysel študovať vo FEITcity!

Virtuálne prehliadka

Napíš svoju vlastnú storku

Život na FEIT


FAQ

Štipendiá

Aké štipendium môžem dostať?

FEIT poskytuje študentom viac druhov štipendií. Pre študentov 1. ročníka sú k dispozícii sociálne štipendiá, motivačné/odborové (na základe priemeru za štúdium na strednej škole).  Novinkou je tehotenské štipendium. Vo vyšších ročníkoch môžete ešte dostať prospechové štipendium a mimoriadne štipendium. Informácie nájdete na našej web stránke. Viac informácií o štipendiách nájdete TU. Výška štipendia (bez sociálneho a mimoriadneho) môže dosiahnuť až 1200EUR.

Ako zistím, či mám nárok na sociálne štipendium a čo všetko musím k žiadosti priložiť?

Nárok na sociálne štipendium ako aj jeho výška sa rieši individuálne. Najlepšie je osobne navštíviť referát pre sociálne štipendiá (miestnosť AA 016, tel. 041/513 5039), kde Vám ochotne poradia.

Štúdium

Do akého termínu je potrebné podať prihlášku?

Termín na podanie prihlášky je do 31.3.2024. 

Stačí jedna prihláška na viac študijných programov?

Nie, ak máte záujem o viac študijných programov, je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. 

Aký je poplatok za prihlášku?

Poplatok za prihlášku je 20 eur. Viac info TU.

Sú prijímacie skúšky?

Všetky potrebné informácie nájdete TU. 

Uznajú sa mi predmety, ktoré som už absolvoval v predchádzajúcom štúdiu?

Máte možnosť podať žiadosť o uznanie povinných alebo povinne voliteľných predmetov. Žiadosť sa podáva na začiatku štúdia v prvom týždni semestra, resp. do dátumu, ktorý bude určený dekanom fakulty. K žiadosti treba priložiť doklad o absolvovaných predmetoch, ktoré chcete podať a informačný list predmetu - potvrdené školou, kde ste ich vykonali. Po posúdení zhody predmetov garantom študijného programu Vám môžu byť predmety uznané. 

Dá sa prestúpiť z jedného programu na druhý počas štúdia?

Prestúpiť je možné len na príbuzný študijný odbor. Žiadosť sa podáva pred začiatkom akademického roka, najneskôr však v prvom týždni semestra.

Ako zistím svoju študijnú skupinu/triedu?

Študijné skupiny budú prideľované pred začiatkom akademického roka a zistíte ich v AIVS (akademický informačný vzdelávací systém), do ktorého sa môžete prihlásiť pomocou ISIC. Nakoľko nie je možné ich vydávať osobne - budú Vám zaslané poštou, do AIVS systému sa môžete prihlásiť až po jeho obdržaní. Momentálne pracujeme na možnosti sa prihlásiť do AIVS  aj bez toho, aby ste fyzicky mali ISIC. Budeme Vás o prípadných zmenách informovať mailom a určite je potrebné priebežne sledovať aj našu web stránku.

Ako budem vedieť aký mám rozvrh?

Po prihlásení sa do AIVS si môžete pozrieť svoj rozvrh (podľa čísla študijnej skupiny).

Môžu študenti absolvovať prípravné kurzy na matematiku a fyziku? Ak áno ako fungujú?

Áno môžu. Pred začiatkom prvého semestra majú noví študenti možnosť prihlásiť sa na kurz z matematiky a fyziky. Na týchto kurzoch s Vami učitelia zopakujú resp. doplnia učivo zo stredných škôl tak, aby každý študent bol približne na rovnakej úrovni a bol pripravený absolvovať vysokoškolskú matematiku a fyziku hladko a jednoducho. Zároveň každý študent na FEIT v rámci prvého semestra absolvuje predmet „Úvod do fyziky“ pre lepší štart v štúdiu

Ako prebiehajú prijímačky na bakalárske štúdium na multimediálne technológie?

Na študijný program multimediálne technológie robia „prijímačky“ (formou prijímacieho pohovoru) všetci uchádzači. Viac-menej ide priateľský rozhovor, kde komisia hodnotí predchádzajúcu tvorbu uchádzača na základe prezentácie, ktorú ši uchádzač pripraví vopred, môže preukázať prehľad tvorby v oblasti informatiky, multimédií a výstupy tvorivej činnosti.

Aké programovacie jazyky sa učia v študijnom programe multimédiá?

Matlab, Python, Java, html, javascript, C#

UBYTOVANIE - STRAVOVANIE

Ako sa mám prihlásiť, keď chcem byť ubytovaný na internáte?

Aktuálne informácie ohľadom ubytovania novoprijatých do 1. ročníka na bakalárske štúdium bude ubytovacie zariadeniu UNIZA zverejňovať na svojej internetovej stránke TU.

 

Aké sú možnosti ubytovania na internáte?

o Internáty sa nachádzajú v blízkosti univerzity (cez kopec). Poplatok za ubytovanie sa pohybuje od 49 do 64 €/mesiac. Študenti sú ubytovaní v novo zrekonštruovaných internátoch v dvoj alebo trojlôžkových izbách. Viac info nájdete na https://www.iklub.sk/

 

Ako sa dá na univerzite stravovať?

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia UNIZA (Menza) – najlepšia Menza na Slovensku. Cena jedného jedla sa pohybuje v rozpätí 1,60 - 4,20 EUR. Je k dispozícii bohatý výber: raňajky, obedy, večere – strava prakticky celý deň. Na výber je niekoľko jedál a aj niekoľko výdajni v celom areáli univerzity.

PREUKAZ ŠTUDENTA - ISIC

Môžem používať ISIC z inej univerzity?

Na našej univerzite sa môže používať iba ISIC vydaný na UNIZA.

 

Čo znamená aktivovať preukaz?

Aktivovať znamená priložiť preukaz k terminálu na UNIZA a podržať niekoľko sekúnd.

 

Mám svoj nový preukaz – ako a kde ho možno použiť?

Preukaz sa použije všade tam, kde sa vyžaduje elektronická kontrola identity (na pôde UNIZA, v knižnici, doprave,...). Okrem toho si na preukaz ISIC môžete uplatniť rôzne komerčné zľavy

ŠKOLNÉ

Ak prekračujem štandardnú dĺžku štúdia. Kedy musím zaplatiť školné?

Najskôr dostanete Rozhodnutie o povinnosti platiť školné. Nedá sa platiť sa v dvoch splátkach. Na rozhodnutí budete mať presný dátum, dokedy je potrebné školné zaplatiť.

Dokedy môžem požiadať o zníženie/odpustenie školného a aké sú podmienky?

Žiadosť sa podáva na základe rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné a môžete tak spraviť najneskôr 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

Môžem poplatky a školné uhradiť v hotovosti na fakulte?

Nie. Všetky poplatky vrátane školného treba uhradiť bezhotovostne. 


Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera