English Ukraine

Navštív Fakultu elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

25. novembra od 10.00 do 19:00

a zaži

Virtuálny

deň otvorených dverí

FEIT

Vyhodnotenie kvízu

LIVE stream

Príď na online pokec o štúdiu na FEIT. Pýtať sa budeš môcť našich študentov, učiteľov alebo dokonca zástupcov vybraných priemyselných partnerov fakulty.

Program DOD

10:00 Otvorenie
10:10 Kvíz o FEITcity – zapoj sa a vyhraj
10:15 „Ako študovať na FEIT UNIZA?“ 
10:40 Predstavme si študijné programy! 

  • Automatizácia
  • Autotronika
  • Biomedicínske inžinierstvo
  • Elektrooptika
  • Elektrotechnika
  • Komunikačné a informačné technológie
  • Multimediálne technológie

12:00  LIVE Štúdio - Študentský život a odpovede na otázky z chatu
12:20 „V zdravom tele, zdravý duch!“ alebo šport na FEIT 
12:35 Uplatnenie absolventov – ZAIT a Siemens Mobility 
12:55 LIVE Štúdio - odpovede na otázky z chatu a diskusia so študentmi FEIT
13:30 Ukončenie LIVE vysielania 
15:00 Všetko je na Facebooku!“ (RE-LIVE dnešného DOD)  
do 19:00 LIVE chat tu


26.11.2021 9:00 Vyhodnotenie FEITcity kvízu - LIVE na FB 

Presvedč sa, že má zmysel študovať vo FEITcity!

Život na FEIT

Absolventi


FAQ

Štipendiá

Aké štipendium môžem dostať?

FEIT poskytuje študentom viac druhov štipendií. Pre študentov 1. ročníka sú k dispozícii sociálne štipendiá, motivačné/odborové (na základe priemeru za štúdium na strednej škole).  Novinkou je tehotenské štipendium. Vo vyšších ročníkoch môžete ešte dostať prospechové štipendium a mimoriadne štipendium. Informácie nájdete na našej web stránke. Viac informácií o štipendiách nájdete TU. Výška štipendia (bez sociálneho a mimoriadneho) môže dosiahnuť až 1200EUR.

Ako zistím, či mám nárok na sociálne štipendium a čo všetko musím k žiadosti priložiť?

Nárok na sociálne štipendium ako aj jeho výška sa rieši individuálne. Najlepšie je osobne navštíviť referát pre sociálne štipendiá (miestnosť AA 016, tel. 041/513 5039), kde Vám ochotne poradia.

Štúdium

Do akého termínu je potrebné podať prihlášku?

Termín na podanie prihlášky je do 31.3.2022. 

 

Stačí jedna prihláška na viac študijných programov?

Nie, ak máte záujem o viac študijných programov, je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. 

 

Aký je poplatok za prihlášku?

Poplatok za prihlášku je 20 eur. Viac info TU.

 

Sú prijímacie skúšky?

Všetky potrebné informácie nájdete TU. 

 

Musím na zápis prísť osobne?

Zápis do akademického roka 2022/2023 bude prebiehať dištančnou formou, teda bez Vašej prítomnosti, v rozhodnutí o prijatí bude uvedené akým spôsobom sa na štúdium elektronicky zapíšete. 

 

Ako sa mám zapísať?

Vo Vašej elektronickej prihláške nájdete po riadnom prijatí okienko “zápis”, ktoré zakliknete. Predtým však musíte do elektronickej prihlášky vložiť scan koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka a scan maturitného vysvedčenia. V prípade, že ste nepodali elektronickú prihlášku, alebo z nejakého dôvodu nebudete vedieť vložiť scany vysvedčení do podanej elektronickej prihlášky, môžete nám ich poslať na studref@feit.uniza.sk.

 

Uznajú sa mi predmety, ktoré som už absolvoval v predchádzajúcom štúdiu?

Máte možnosť podať žiadosť o uznanie povinných alebo povinne voliteľných predmetov. Žiadosť sa podáva na začiatku štúdia v prvom týždni semestra, resp. do dátumu, ktorý bude určený dekanom fakulty. K žiadosti treba priložiť doklad o absolvovaných predmetoch, ktoré chcete podať a informačný list predmetu - potvrdené školou, kde ste ich vykonali. Po posúdení zhody predmetov garantom študijného programu Vám môžu byť predmety uznané. 

 

Dá sa prestúpiť z jedného programu na druhý počas štúdia?

Prestúpiť je možné len na príbuzný študijný odbor. Žiadosť sa podáva pred začiatkom akademického roka, najneskôr však v prvom týždni semestra.

 

Ako zistím svoju študijnú skupinu/triedu?

Študijné skupiny budú prideľované pred začiatkom akademického roka a zistíte ich v AIVS (akademický informačný vzdelávací systém), do ktorého sa môžete prihlásiť pomocou ISIC. Nakoľko nie je možné ich vydávať osobne - budú Vám zaslané poštou, do AIVS systému sa môžete prihlásiť až po jeho obdržaní. Momentálne pracujeme na možnosti sa prihlásiť do AIVS  aj bez toho, aby ste fyzicky mali ISIC. Budeme Vás o prípadných zmenách informovať mailom a určite je potrebné priebežne sledovať aj našu web stránku.

 

Ako budem vedieť aký mám rozvrh?

Po prihlásení sa do AIVS si môžete pozrieť svoj rozvrh (podľa čísla študijnej skupiny).

UBYTOVANIE - STRAVOVANIE

Ako sa mám prihlásiť, keď chcem byť ubytovaný na internáte?

Aktuálne informácie ohľadom ubytovania novoprijatých do 1. ročníka na bakalárske štúdium bude ubytovacie zariadeniu UNIZA zverejňovať na svojej internetovej stránke TU.

 

Koľko stojí internát?

Mesačne v rozpätí  54 – 61 eur.

 

Ako sa dá na univerzite stravovať?

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia UNIZA (Menza) – najlepšia Menza na Slovensku. Cena jedného jedla sa pohybuje v rozpätí 1,10 - 2,40 EUR. Je k dispozícii bohatý výber: raňajky, obedy, večere – strava prakticky celý deň. Na výber je niekoľko jedál a aj niekoľko výdajni v celom areáli univerzity.

PREUKAZ ŠTUDENTA - ISIC

Môžem používať ISIC z inej univerzity?

Na našej univerzite sa môže používať iba ISIC vydaný na UNIZA.

 

Čo znamená aktivovať preukaz?

Aktivovať znamená priložiť preukaz k terminálu na UNIZA a podržať niekoľko sekúnd.

 

Mám svoj nový preukaz – ako a kde ho možno použiť?

Preukaz sa použije všade tam, kde sa vyžaduje elektronická kontrola identity (na pôde UNIZA, v knižnici, doprave,...). Okrem toho si na preukaz ISIC môžete uplatniť rôzne komerčné zľavy

ŠKOLNÉ

Ak prekračujem štandardnú dĺžku štúdia. Kedy musím zaplatiť školné?

Najskôr dostanete Rozhodnutie o povinnosti platiť školné. Nedá sa platiť sa v dvoch splátkach. Na rozhodnutí budete mať presný dátum, dokedy je potrebné školné zaplatiť.

 

Dokedy môžem požiadať o zníženie/odpustenie školného a aké sú podmienky?

Žiadosť sa podáva na základe rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné a môžete tak spraviť najneskôr 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

 

Môžem poplatky a školné uhradiť v hotovosti na fakulte?

Nie. Všetky poplatky vrátane školného treba uhradiť bezhotovostne.